Šablona:Infobox

From Feed The Beast Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Template:Infobox and the translation is 100% complete.

Template-info.png Documentation
Lua logo.svg Tato šablona používá Module:Infobox, s daty uloženými v Module:Infobox/thing.
Tyto skripty jsou napsané v jazyku Lua. Prosíme, navštivte wikipedia:cs:Nápověda:Moduly a mw:Extension:Scribunto, abyste se dozvěděli více.

Tato šablona se používá k vytvoření informačního pole, které se zarovná na pravou stranu článku, do kterého je vložena. Toto je pro položky, bloky atd.

Parametry

Prázdný infobox je uveden napravo pro rychlejší orientaci, infobox bude sbalen na skutečných článcích.
{{{name}}}
[[File:{{{blockimage}}}|260px|frameless]]
{{{iconimage}}}
Mód{{{mod}}}
Typ{{{type}}}
Popisek{{{lore}}}
Požadované moduly{{{module}}}
Chemické složení{{{chemcomp}}}
Vlastnosti
Ohnivzdornost{{{blastresistance}}}
Tvrdost{{{hardness}}}
Jas{{{luminance}}}
Čas hoření{{{burntime}}}
Obnoví{{{foodpoints}}}
Saturace{{{saturation}}}
{{{hunger}}}
Účinky{{{effects}}}
Alkohol{{{alcohol}}}
Kofein{{{caffeine}}}
Dehydratace{{{dehydration}}}
Cukr{{{sugar}}}
Tuk{{{fat}}}
Vařitelné{{{cookable}}}
Body zdraví{{{hp}}}
Body brnění{{{ap}}}
Počet bodů brnění{{Armor|{{{armorrating}}}}}
Odolnost brnění{{{toughness}}}
Poškození{{{damage}}}
Rychlost{{{aspeed}}}
Trvanlivost{{{durability}}}
Očarovatelnost{{{enchantability}}}
Úroveň těžby{{{mininglevel}}}
Rychlost těžby{{{miningspeed}}}
Stackovatelné{{{stackable}}}
Hořlavé{{{flammable}}}
Úložný prostor{{{storageslots}}}
Úložný prostor kapalin{{{lstorage}}}
Žár (C){{{heatc}}}
Žár (F){{{heatf}}}
TC3 Aspekty{{{tc3aspects}}}
TC4 Aspekty{{{tc4aspects}}}
TC5 Aspekty{{{tc5aspects}}}
TC6 Aspekty{{{tc6aspects}}}
DecoCraft costs
Jíl{{{decoclay}}}
Červená{{{decored}}}
Modrá{{{decoblue}}}
Zelená{{{decogreen}}}
Vylepšení
{{{upgrades}}}
Předchozí úroveň{{{prevtier}}}
Nadcházející úroveň{{{nexttier}}}
{{{1inputtitle}}}{{{1input}}}
{{{1usetitle}}}{{{1use}}}
{{{1storagetitle}}}{{{1storage}}}
{{{1outputtitle}}}{{{1output}}}
{{{1productiontitle}}}{{{1production}}}
{{{2inputtitle}}}{{{2input}}}
{{{2usetitle}}}{{{2use}}}
{{{2storagetitle}}}{{{2storage}}}
{{{2outputtitle}}}{{{2output}}}
{{{2productiontitle}}}{{{2production}}}
{{{3inputtitle}}}{{{3input}}}
{{{3usetitle}}}{{{3use}}}
{{{3storagetitle}}}{{{3storage}}}
{{{3outputtitle}}}{{{3output}}}
{{{3productiontitle}}}{{{3production}}}
{{{4inputtitle}}}{{{4input}}}
{{{4usetitle}}}{{{4use}}}
{{{4storagetitle}}}{{{4storage}}}
{{{4outputtitle}}}{{{4output}}}
{{{4productiontitle}}}{{{4production}}}
{{{5inputtitle}}}{{{5input}}}
{{{5usetitle}}}{{{5use}}}
{{{5storagetitle}}}{{{5storage}}}
{{{5outputtitle}}}{{{5output}}}
{{{5productiontitle}}}{{{5production}}}
Energie
Maximální vstup EU{{{euinput}}}
Spotřeba EU{{{euuse}}}
Spotřeba EU{{{euusetool}}}
Kapacita EU{{{eustorage}}}
Maximální EU výstup{{{euoutput}}}
Produkce EU{{{euproduction}}}
Přenos EU{{{eutraversing}}}
Tepelný výstup{{{huinput}}}
Spotřeba tepla{{{huuse}}}
Maximální výstup tepla{{{huoutput}}}
Produkce tepla{{{huproduction}}}
Přenos tepla{{{hutraversing}}}
Kinetický vstup{{{kuinput}}}
Použití kinetické energie{{{kuuse}}}
Maximální výstup kinetické energie{{{kuoutput}}}
Produkce kinetické energie{{{kuproduction}}}
Přenos kinetické energie{{{kutraversing}}}
Úložný prostor páry{{{gtsteamstorage}}}
Spotřeba páry{{{gtsteamusage}}}
Produkce páry{{{gtsteamproduction}}}
Úložný prostor energie{{{gteustorage}}}
Spotřeba energie{{{gteuusage}}}
Produkce energie{{{gteuproduction}}}
Vstupní napětí{{{gtvoltagein}}}
Výstupní napětí{{{gtvoltageout}}}
Maximální amperáž{{{gtamperage}}}
Loss/meter/amp{{{gtloss}}}
Teplotní limit{{{gtheatlimit}}}
Kapacita kapalin{{{gtfluidcapacity}}}
Kapacita předmětů{{{gtitemcapacity}}}
Směrovací hodnota{{{gtrouting}}}
Účinnost paliva{{{gtefficiency}}}
Úložiště nabíjení{{{rccharge}}}
Energetické ztráty{{{rcloss}}}
Požadovaný výkon{{{rocpower}}}
Požadovaný točivý moment{{{roctorque}}}
Požadovaná rychlost{{{rocspeed}}}
Maximální MJ vstup{{{mjinput}}}
Spotřeba MJ{{{mjuse}}}
Kapacita MJ{{{mjstorage}}}
Maximální MJ výstup{{{mjoutput}}}
Produkce MJ{{{mjproduction}}}
Přenos MJ{{{mjtraversing}}}
Maximální CF vstup{{{cfinput}}}
Spotřeba CF{{{cfuse}}}
Kapacita CF{{{cfstorage}}}
Maximální CF výstup{{{cfoutput}}}
Produkce CF{{{cfproduction}}}
Přenos CF{{{cftraversing}}}
Maximální RF vstup{{{rfinput}}}
Spotřeba RF{{{rfuse}}}
Kapacita RF{{{rfstorage}}}
Maximální RF výstup{{{rfoutput}}}
Produkce RF{{{rfproduction}}}
Ztráty RF{{{rfloss}}}
Přenos RF{{{rftraversing}}}
Maximální vstup Tesla{{{tinput}}}
Spotřeba Tesla{{{tuse}}}
Kapacita Tesla{{{tstorage}}}
Maximální výstup Tesla{{{toutput}}}
Produkce Tesla{{{tproduction}}}
Přenos Tesla{{{ttraversing}}}
Defaultní spotřeba páry{{{fspsuuse}}}
Defaultní spotřeba páry{{{fspsutick}}}
Defaultní kapacita páry{{{fspsteamstorage}}}
Hodnota EMC{{{emc}}}
Kapacita EMC{{{emcstorage}}}
Výroba EMC{{{emcproduction}}}
Náklady Arcane Energy{{{aeuse}}}
Technické podrobnosti
Výrobní název{{{registryname}}}
Nelokalizovaný název{{{unlocalizedname}}}
Slovníkový název rudy{{{oredictname}}}
Přidání{{{firstappearance}}}
Odebrání{{{lastappearance}}}
Zkušenost{{{exp}}}
Rychlost průtoku{{{flowspeed}}}
Rychlost hráče{{{speed}}}

Základní

 • name: Název, který se zobrazí v horní části informačního pole.
 • blockimage nebo image: Velký obraz. Použijte úplný název souboru, například "Block sand.png".
 • iconimage nebo imageicon: Ikona, použijte {{Gc}} nebo {{O}}.
 • mod: Vždy se podívejte na hlavní stránku módu. Prosíme, nepoužívejte čísla verzí jako „Flaxbeard's Steam Power 0.28.0“; místo toho použijte běžný název. (Kvůli jazykovým odkazům)
 • type: Typ položky Může být některá z následujících. Cokoliv jiného přidá stránku do seznamu stránek s chybami typu
  • armor: Brnění
  • aspect: Aspekt
  • bauble: Cetka
  • block nebo oblock nebo sblock: Pevný blok
  • book: Kniha
  • cable: Kabel
  • command: Příkaz
  • component: Komponent
  • cover: Pokrývka
  • crop: Plodina
  • dimension: Dimenze
  • enchant: Očarování
  • entity: Entita
  • flower: Květina
  • fmob: Přátelské stvoření
  • food: Potravina
  • hmob: Nepřátelské stvoření
  • hull: Steve's Carts Hull
  • item: Předmět
  • landmark: Mezník
  • liquid nebo fluid: Kapalina
  • machine: Stroj
  • mechanic: Mechanický
  • mob: Stvoření
  • module: Steve's Carts Modul
  • multiblock structure: Multibloková struktura
  • nmob: Neutrální stvoření
  • pipe: Trubka
  • ritual: Rituál
  • seed: Seed
  • tblock: Transparentní blok
  • tentity: Tile entita
  • tool: Nástroj
  • upgrade: Steve's Carts Vylepšení
  • wand: Hole
  • weap nebo weapon: Zbraň
 • lore: Další informace, které se zobrazují na popisech položky ve hře. Pokud má popisek ve hře vlastní barvy, měly by být do tohoto parametru přidány pomocí šablony {{Color}}. Obvykle používané barvy najdete na Minecraft Wiki.
 • module: The module or modules that are required to be installed/enabled for the item to be present in the mod. Some examples of mods that add modules include RedPower 2, Project Red, and Railcraft.
 • chemcomp: Chemické složení předmětu.

Basic

 • blastresistance: Ohnivzdornost bloku. Pojme pouze číslo.
 • hardness: Tvrdost bloku.
 • luminance: Jas, který vyzařuje blok/kapalina. Pojmepouze číslo.
 • burntime: Hodnota doby hoření předmětu. Pojme pouze číslo.
 • foodpoints: Kolik bodů hladu doplní. Přidávejte pouze k potravinám.
 • saturation: Kolik bodů saturace obnoví. Přidávejte pouze k potravinám.
 • hunger: Holik bodů hladu a saturace se obnoví. Nezapomeňte použít {{Shanks}}. Přidávejte pouze k potravinám.
 • effects: Seznam účinků, které potravina/lektvar způsobí. Používejte {{Effect}}.
 • alcohol: Hodnota alkoholu (GregTech 6).
 • caffeine: Hodnota kofeinu (GregTech 6).
 • dehydration: Hodnota dehydratace (GregTech 6).
 • sugar: Hodnota cukru (GregTech 6).
 • fat: Hodnota tuku (GregTech 6).
 • cookable: Zda je potravina vařitelná.
 • hp: Hodnota zdraví (v hp), kterou entita má.
 • ap: Hodnota brnění (v ap), kterou entita má.
 • armorrating: Počet bodů brnění. Přidávejte pouze k brnění. Uveďte pouze číslo, protože bude automaticky propojeno s {{Armor}}.
 • toughness: Odolnost brnění. Přidávejte pouze k brnění.
 • damage: The weapon's damage (one heart is two damage, half a heart is one damage). Add this only to weapons
 • aspeed: The weapon's attack speed (added in Minecraft 1.9). Add this only to weapons
 • durability: The durability of the tool or armor. Add this only to tools and armor.
 • enchantability: The enchantability, or how powerful enchantments will be, for this armor or tool.
 • mininglevel: The pick's mining level (wood, stone, iron etc...).
 • miningspeed: The pick's mining speed.
 • stackable: Whether the block/item is stackable.
 • flammable: Whether the block/item is flammable (can be set on fire and burned).
 • storageslots nebo storage: The storage of the item - This parameter does NOT add "cells" or "stacks" after the parameter's text.
 • lstorage: The maximum liquid storage of the item in mB. Include only the number.
 • heatc: The maximum heat capacity of the item in C (Celsius). Include only the number.
 • heatf: The maximum heat capacity of the item in F (Fahrenheit). Include only the number.
 • tc3aspects: The Aspects added by Thaumcraft 3 to this object.
 • tc4aspects: The Aspects added by Thaumcraft 4 to this object.
 • tc5aspects: The Aspects added by Thaumcraft 5 to this object.
 • tc6aspects: The Aspects added by Thaumcraft 6 to this object.

DecoCraft costs

 • decoclay: The cost of normal clay requiried to create the item. For use with DecoCraft.
 • decored: The cost of red color required to create the item. For use with DecoCraft.
 • decoblue: The cost of blue color required to create the item. For use with DecoCraft.
 • decogreen: The cost of green color required to create the item. For use with DecoCraft.

Upgrades

 • upgrades: Upgrades that can be applied or installed to the machine.
 • prevtier: Previous tier of the item, tool or machine.
 • nexttier: Next tier of the item, tool or machine.

You can also add more input/use/output/storage sections with Ptype and Ptypetitle, where P can be a number between 1 and 5.

 • Pinputtitle: Název vstupního pole
 • Pinput: Vstup
 • Pusetitle: Title for the energy use field
 • Puse: Spotřeba energie
 • Pstoragetitle: Title for the energy storage field
 • Pstorage: Úložný prostor energie
 • Poutputtitle: Title for the output field
 • Poutput: Výstup
 • Pproductiontitle: Title for the energy production field
 • Pproduction: Produkce energie

Energy

 • euinput: Maximum input of EU/t. Include only the number.
 • euuse: EU consumption in EU/t. Include only the number.
 • euusetool: EU consumption in EU per use (only used on tools that use EU per use). Include only the number.
 • eustorage: EU storage in EU. Include only the number.
 • euoutput: Maximum output of EU/t. Include only the number.
 • euproduction: EU production in EU/t. Include only the number.
 • eutraversing: Maximum energy traversing - only for cables. Include only the number.
 • huinput: Maximum IndustrialCraft 2 heat input per tick.
 • huuse: hU consumption per tick.
 • huoutput: Maximum output of hU/t.
 • huproduction: Heat production in hU/t.
 • hutraversing: Maximum heat energy traversing the cable.
 • kuinput: Maximum IndustrialCraft 2 rotation energy per tick.
 • kuuse: Kinetic energy consumption per tick.
 • kuoutput: Maximum output of kU/t
 • kuproduction: Kinetic energy production in kU/t.
 • kutraversing: Maximum kinetic energy traversing the cable.
 • gtsteamstorage: Maximum liters of steam that it can hold - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtsteamusage: Liters of steam that is used by it per tick - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtsteamproduction: How many liters of steam it makes per tick - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gteustorage: How much EU it can hold - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gteuusage: How much EU is used by it per tick - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gteuproduction: How much EU is produced by it per tick - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtvoltagein: Maximum EU voltage that can be put into it - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtvoltageout: Maximum EU voltage that can be output - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtamperage: Maximum EU amperage - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtloss: Loss/meter/amperage - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtheatlimit: Maximum heat that it can take in Kelvin - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtfluidcapacity: Maximum liters that it can hold - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtitemcapacity: Maximum stacks of items it can hold - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtrouting: Routing value - for GregTech and its addons.
 • gtefficiency: Fuel efficiency - for GregTech and its addons.
 • rccharge: Railcraft energy storage. Include only the number.
 • rcloss: How much energy is lost per tick - for Railcraft and its addons. Include only the number.
 • rocpower: Required amount of power - for RotaryCraft and its addons. Include only the number.
 • roctorque: Required torque - for RotaryCraft and its addons. Include only the number.
 • rocspeed: Required speed - for RotaryCraft and its addons. Include only the number.
 • mjinput: Maximum input of MJ/t. Include only the number.
 • mjuse: MJ consumption in MJ/t. Include only the number.
 • mjstorage: MJ storage in MJ. Include only the number.
 • mjoutput: Maximum output of MJ/t. Include only the number.
 • mjproduction: MJ production in MJ/t. Include only the number.
 • mjtraversing: Maximum energy traversing - only for pipes. Include only the number.
 • cfinput: Maximum input of CF/t. Include only the number.
 • cfuse: CF consumption in CF/t. Include only the number.
 • cfstorage: CF storage in CF. Include only the number.
 • cfoutput: Maximum output of CF/t. Include only the number.
 • cfproduction: CF production in RF/t. Include only the number.
 • cftraversing: Maximum energy traversing in CF/t - only for conduits. Include only the number.
 • rfinput: Maximum input of RF/t. Include only the number.
 • rfuse: RF consumption in RF/t. Include only the number.
 • rfstorage: RF storage in RF. Include only the number.
 • rfoutput: Maximum output of RF/t. Include only the number.
 • rfproduction: RF production in RF/t. Include only the number.
 • rfloss: RF loss in RF/t. Include only the number.
 • rftraversing: Maximum energy traversing in RF/t - only for conduits. Include only the number.
 • tinput: Maximum input of T/t. Include only the number.
 • tuse: Tesla consumption in T/t. Include only the number.
 • tstorage: Tesla storage. Include only the number.
 • toutput: Maximum output of T/t. Include only the number.
 • tproduction: Tesla production in T/t. Include only the number.
 • ttraversing: Maximum energy traversing in T/t - only for conduits/wires/whatnot. Include only the number.
 • fspsuuse: Steam unit consumption in SU/use. Include only the number.
 • fspsutick: Steam unit consumption in SU/tick. Include only the number.
 • fspsteamstorage: Steam storage in SU. Include only the number.
 • emc: EMC value of the item. Include only the number.
 • emcstorage: How much EMC the item can hold. This is mostly relevant for Equivalent Exchange Klein Stars. Include only the number.
 • emcproduction: How much EMC the item or block will create per second. Include only the number.
 • aeuse: Arcane Energy cost per use. Include only the number.

Technical

 • registryname: This thing's registry name. This is not necessarily identical to its unlocalized name.
 • unlocalizedname: This thing's unlocalized name. This is not necessarily identical to its registry name.
 • oredictname: The oredictionary name for this item.
 • firstappearance: The version string that the item first appeared in.
 • lastappearance: The version string that the item last appeared in.
 • exp: Exp you gain from mining or smelting it.
 • flowspeed: The flow speed of liquids in m/s.
 • speed: The walk speed of the player character when on or in it.

Příklady

KódVýsledek
{{Infobox
|name=Sand
|image=Block Sand.png
|imageicon={{Gc|mod=V|dis=false|Oak Wood Planks}}{{Gc|mod=OB|dis=false|Elevator}}{{O|blockCopper}}
|mod=IndustrialCraft 2
|type=block
|lore=A block of sand.
|blastresistance=2.5
|hardness=0.5
|hunger={{Shanks|2|0.5}}
|effects={{Effect|Hunger|200|0|75}}
|cookable=Yes
|armorrating=5.5
|damage=9.5
|durability=350
|mininglevel=1
|flammable=No
|storage=1000
|lstorage=1000
|heatf=32
|heatc=0
|upgrades={{Gc|mod=V|dis=false|Sandstone}}
|prevtier={{Gc|mod=V|dis=false|Cobblestone}}
|nexttier={{Gc|mod=V|dis=false|Chiseled Sandstone}}
|euinput=32
|euuse=32
|euusetool=50
|euoutput=8
|eustorage=40,000
|euproduction=128
|eutraversing=16
|mjinput=32
|mjuse=32
|mjoutput=8
|mjstorage=60,000
|mjproduction=1~6
|mjtraversing=48
|rfinput=32
|rfuse=32
|rfoutput=8
|rfstorage=60,000
|rfproduction=16
|rfloss=10
|rftraversing=48
|fspsuuse=6
|fspsutick=50000000
|fspsteamstorage=14
|datavalue=0 Sand
|oredictname=sand
|firstappearance=Classic 0.0.14a
|lastappearance=x.y.z
|exp=Smelted: 0.1
|flowspeed=2
|speed=3
}}
Sand
Block Sand.pngMódIndustrialCraft 2
TypPevný blok
PopisekA block of sand.
Vlastnosti
Ohnivzdornost2.5
Tvrdost0.5
Obnovené body hladu
Shanks.pngShanks.pngShanks.png
Účinky
VařitelnéYes
Počet bodů brnění5.5 (Armor.svgArmor.svgHalf Armor.svg)
Poškození9.5
Trvanlivost350
Úroveň těžby1
HořlavéNo
Úložný prostor1000
Úložný prostor kapalin1000 mB
Žár (C)0 ºC
Žár (F)32 ºF
Vylepšení

Předchozí úroveň
Nadcházející úroveň
Energie
Maximální vstup EU32 EU/t
Spotřeba EU32 EU/t
Spotřeba EU50 EU/use
Kapacita EU40,000 EU
Maximální EU výstup8 EU/t
Produkce EU128 EU/t
Přenos EU16 EU/t
Maximální MJ vstup32 MJ/t
Spotřeba MJ32 MJ/t
Kapacita MJ60,000 MJ
Maximální MJ výstup8 MJ/t
Produkce MJ1~6 MJ/t
Přenos MJ48 MJ/t
Maximální RF vstup32 RF/t
Spotřeba RF32 RF/t
Kapacita RF60,000 RF
Maximální RF výstup8 RF/t
Produkce RF16 RF/t
Ztráty RF10 RF/t
Přenos RF48 RF/t
Defaultní spotřeba páry6 SU/spotřeba
Defaultní spotřeba páry50000000 SU/t
Defaultní kapacita páry14 SU
Technické podrobnosti
Slovníkový název rudysand
PřidáníClassic 0.0.14a
Odebráníx.y.z
ZkušenostSmelted: 0.1
Rychlost průtoku2 m/s
Rychlost hráče3
Nerozpoznaný parametr: datavalue

Template:Doc/End/cs