As part of the Unified Community Platform project, this wiki and 38 others will be migrated to the new platform in the next few weeks. Minimal changes are expected as part of this migration. Read more here.

Template:Infoboks

From Feed The Beast Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Template:Infobox and the translation is 50% complete.
Template-info.png Documentation

Template:Lua/pl Ten szablon jest używany do utworzenia infoboksu który przytwierdza się do prawej strony artykułu w którym został utworzony. To jest dla przedmiotów, bloków i innych

Parametry

Pusty infoboks jest rozprowadzany po prawej stronie dla szybkiego przypisu, infoboks zostanie zamknięty na aktualnych artykułach.
{{{name}}}
[[File:{{{blockimage}}}|260px|frameless]]
{{{iconimage}}}
Mod{{{mod}}}
Typ{{{type}}}
Tooltip text{{{lore}}}
Potrzeba modułów{{{module}}}
Chemical composition{{{chemcomp}}}
Properties
Blast resistance{{{blastresistance}}}
Twardość{{{hardness}}}
Luminance{{{luminance}}}
Czas palenia{{{burntime}}}
Odnowienie{{{foodpoints}}}
Saturacja{{{saturation}}}
{{{hunger}}}
Efekty{{{effects}}}
Alcohol{{{alcohol}}}
Caffeine{{{caffeine}}}
Dehydration{{{dehydration}}}
Sugar{{{sugar}}}
Fat{{{fat}}}
Nadający się do gotowania{{{cookable}}}
Punkty życia{{{hp}}}
Poziomy uzbrojenia{{{ap}}}
Armor rating{{Armor|{{{armorrating}}}}}
Armor toughness{{{toughness}}}
Obrażenia{{{damage}}}
Szybkość{{{aspeed}}}
Wytrzymałość{{{durability}}}
Enchantability{{{enchantability}}}
Poziom kopania{{{mininglevel}}}
Szybkość kopania{{{miningspeed}}}
Stosowane{{{stackable}}}
Flammable{{{flammable}}}
Storage{{{storageslots}}}
Liquid storage{{{lstorage}}}
Ciepło (C){{{heatc}}}
Ciepło (F){{{heatf}}}
TC3 Aspects{{{tc3aspects}}}
TC4 Aspects{{{tc4aspects}}}
TC5 Aspects{{{tc5aspects}}}
TC6 Aspects{{{tc6aspects}}}
DecoCraft costs
Glina{{{decoclay}}}
Red{{{decored}}}
Niebieski{{{decoblue}}}
Zielony{{{decogreen}}}
Ulepszenia
{{{upgrades}}}
Poprzedni poziom{{{prevtier}}}
Następny poziom{{{nexttier}}}
{{{1inputtitle}}}{{{1input}}}
{{{1usetitle}}}{{{1use}}}
{{{1storagetitle}}}{{{1storage}}}
{{{1outputtitle}}}{{{1output}}}
{{{1productiontitle}}}{{{1production}}}
{{{2inputtitle}}}{{{2input}}}
{{{2usetitle}}}{{{2use}}}
{{{2storagetitle}}}{{{2storage}}}
{{{2outputtitle}}}{{{2output}}}
{{{2productiontitle}}}{{{2production}}}
{{{3inputtitle}}}{{{3input}}}
{{{3usetitle}}}{{{3use}}}
{{{3storagetitle}}}{{{3storage}}}
{{{3outputtitle}}}{{{3output}}}
{{{3productiontitle}}}{{{3production}}}
{{{4inputtitle}}}{{{4input}}}
{{{4usetitle}}}{{{4use}}}
{{{4storagetitle}}}{{{4storage}}}
{{{4outputtitle}}}{{{4output}}}
{{{4productiontitle}}}{{{4production}}}
{{{5inputtitle}}}{{{5input}}}
{{{5usetitle}}}{{{5use}}}
{{{5storagetitle}}}{{{5storage}}}
{{{5outputtitle}}}{{{5output}}}
{{{5productiontitle}}}{{{5production}}}
Energia
Max EU input{{{euinput}}}
EU use{{{euuse}}}
EU use{{{euusetool}}}
EU storage{{{eustorage}}}
Max EU output{{{euoutput}}}
Produkcja EU{{{euproduction}}}
EU traversing{{{eutraversing}}}
Heat input{{{huinput}}}
Użycie Ciepła{{{huuse}}}
Max heat output{{{huoutput}}}
Heat production{{{huproduction}}}
Heat traversing{{{hutraversing}}}
Kinetic input{{{kuinput}}}
Kinetic energy use{{{kuuse}}}
Max kinetic output{{{kuoutput}}}
Kinetic energy production{{{kuproduction}}}
Kinetic energy traversing{{{kutraversing}}}
Steam storage{{{gtsteamstorage}}}
Zużycie pary{{{gtsteamusage}}}
Steam production{{{gtsteamproduction}}}
Energy storage{{{gteustorage}}}
Energy usage{{{gteuusage}}}
Energy production{{{gteuproduction}}}
Voltage in{{{gtvoltagein}}}
Voltage out{{{gtvoltageout}}}
Max. amperów{{{gtamperage}}}
Loss/meter/amp{{{gtloss}}}
Limit ciepła{{{gtheatlimit}}}
Fluid capacity{{{gtfluidcapacity}}}
Item capacity{{{gtitemcapacity}}}
Routing value{{{gtrouting}}}
Wydajność paliwa{{{gtefficiency}}}
Charge storage{{{rccharge}}}
Strata energii{{{rcloss}}}
Required power{{{rocpower}}}
Required torque{{{roctorque}}}
Potrzebna szybkość{{{rocspeed}}}
Max MJ input{{{mjinput}}}
MJ na użycie{{{mjuse}}}
MJ storage{{{mjstorage}}}
Max MJ output{{{mjoutput}}}
MJ production{{{mjproduction}}}
MJ traversing{{{mjtraversing}}}
Max CF input{{{cfinput}}}
CF use{{{cfuse}}}
CF storage{{{cfstorage}}}
Max CF output{{{cfoutput}}}
CF production{{{cfproduction}}}
CF traversing{{{cftraversing}}}
Max RF input{{{rfinput}}}
RF use{{{rfuse}}}
RF storage{{{rfstorage}}}
Max RF output{{{rfoutput}}}
RF production{{{rfproduction}}}
RF loss{{{rfloss}}}
RF traversing{{{rftraversing}}}
Max Tesla input{{{tinput}}}
Tesla use{{{tuse}}}
Tesla storage{{{tstorage}}}
Max Tesla output{{{toutput}}}
Tesla production{{{tproduction}}}
Tesla traversing{{{ttraversing}}}
Steam usage default{{{fspsuuse}}}
Steam usage default{{{fspsutick}}}
Steam storage default{{{fspsteamstorage}}}
EMC value{{{emc}}}
EMC storage{{{emcstorage}}}
EMC creation{{{emcproduction}}}
Arcane Energy cost{{{aeuse}}}
Technical details
Registry name{{{registryname}}}
Unlocalized name{{{unlocalizedname}}}
Ore dictionary name{{{oredictname}}}
First appearance{{{firstappearance}}}
Last appearance{{{lastappearance}}}
Experience{{{exp}}}
Flow speed{{{flowspeed}}}
Player speed{{{speed}}}

Podstawy

 • name: Tytuł zostanie wyświetlony na górze info boksa.
 • blockimage lub image: Wielki obraz. Użyj kompletnej nazwy pliku, np. Block sand.png.
 • iconimage lub imageicon: The icon image. Use {{Gc}} or {{O}}.
 • mod: The mod the item belongs to. Always refer to the main page of the mod. Please do not use version numbers like "Flaxbeard's Steam Power 0.28.0"; just use the regular name instead. (Will detect page language and link to respective languages)
 • type: Typ przedmiotu Może być jakiekolwiek z następujących. Cokolwiek innego doda stronę na listę stron z błędami typów.
  • armor: Ochrony
  • aspect: Aspekt
  • bauble: Błyskotka
  • block lub oblock lub sblock: Solidny blok
  • book: Książka
  • cable: Kabel
  • command: Komenda
  • component: Komponenty
  • cover: Okrycie
  • crop: Plon
  • dimension: Wymiar
  • enchant: Zaklęcie
  • entity: Byt
  • flower: Kwiat
  • fmob: Przyjazny potwór
  • food: Jedzenie
  • hmob: Wrogi potwór
  • hull: Wózki Steve'a Hull
  • item: Przedmiot
  • landmark: Punkt orientacyjny
  • liquid lub fluid: Płyn
  • machine: Maszyna
  • mechanic: Mechanika
  • mob: Potwór
  • module: Wózki Steve'a Moduł
  • multiblock structure: Wielo-blokowa Struktura
  • nmob: Neutralny potwór
  • pipe: Rura
  • ritual: Rytuał
  • seed: Ziarno
  • tblock: Przezroczysty blok
  • tentity: Byt kafelka
  • tool: Narzędzie
  • upgrade: Wózki Steve'a Ulepsz
  • wand: Różdżka
  • weap lub weapon: Broń
 • lore: Additional information that is displayed on the tooltip of the item in game. If the in-game tooltip has custom colors, they should be added to this parameter using the {{Color}} template. Colors that are typically used can be found on the Minecraft Wiki.
 • module: The module or modules that are required to be installed/enabled for the item to be present in the mod. Some examples of mods that add modules include RedPower 2, Project Red, and Railcraft.
 • chemcomp: Chemical composition of the item.

Basic

 • blastresistance: The blast resistance of the block. Include only the number.
 • hardness: The hardness of a block.
 • luminance: The luminance value provided by the block or fluid. Include only the number.
 • burntime: The burn time value provided by the item. Include only the number.
 • foodpoints: The food points a food regenerates. Add this only to food.
 • saturation: The saturation the food regenerates. Add this only to food.
 • hunger: The foodpoints and the saturation the food restores. Be sure to use {{Shanks}}. Add this only to food.
 • effects: List of effects the food/potion buffs you with. Use {{Effect}}.
 • alcohol: GregTech 6 zawartość alkoholu.
 • caffeine: GregTech 6 zawartość kofeiny.
 • dehydration: GregTech 6 dehydration value.
 • sugar: GregTech 6 zawartość cukrów.
 • fat: GregTech 6 zawartość tłuszczu
 • cookable: Whether the item is cookable (food).
 • hp: The amount of health points (hp) that the entity has.
 • ap: The amount of armor points (ap) that the entity has.
 • armorrating: The armor rating of the armor. Add this only to armor. Include only the number, as it will interface automatically with {{Armor}}.
 • toughness: The toughness rating of the armor. Add this only to armor.
 • damage: The weapon's damage (one heart is two damage, half a heart is one damage). Add this only to weapons
 • aspeed: The weapon's attack speed (added in Minecraft 1.9). Add this only to weapons
 • durability: The durability of the tool or armor. Add this only to tools and armor.
 • enchantability: The enchantability, or how powerful enchantments will be, for this armor or tool.
 • mininglevel: The pick's mining level (wood, stone, iron etc...).
 • miningspeed: The pick's mining speed.
 • stackable: Whether the block/item is stackable.
 • flammable: Whether the block/item is flammable (can be set on fire and burned).
 • storageslots lub storage: The storage of the item - This parameter does NOT add "cells" or "stacks" after the parameter's text.
 • lstorage: The maximum liquid storage of the item in mB. Include only the number.
 • heatc: The maximum heat capacity of the item in C (Celsius). Include only the number.
 • heatf: The maximum heat capacity of the item in F (Fahrenheit). Include only the number.
 • tc3aspects: The Aspects added by Thaumcraft 3 to this object.
 • tc4aspects: The Aspects added by Thaumcraft 4 to this object.
 • tc5aspects: The Aspects added by Thaumcraft 5 to this object.
 • tc6aspects: The Aspects added by Thaumcraft 6 to this object.

DecoCraft costs

 • decoclay: The cost of normal clay requiried to create the item. For use with DecoCraft.
 • decored: The cost of red color required to create the item. For use with DecoCraft.
 • decoblue: The cost of blue color required to create the item. For use with DecoCraft.
 • decogreen: The cost of green color required to create the item. For use with DecoCraft.

Upgrades

 • upgrades: Upgrades that can be applied or installed to the machine.
 • prevtier: Previous tier of the item, tool or machine.
 • nexttier: Next tier of the item, tool or machine.

You can also add more input/use/output/storage sections with Ptype and Ptypetitle, where P can be a number between 1 and 5.

 • Pinputtitle: Title for the input field
 • Pinput: Input
 • Pusetitle: Title for the energy use field
 • Puse: Energy use
 • Pstoragetitle: Title for the energy storage field
 • Pstorage: Energy storage
 • Poutputtitle: Title for the output field
 • Poutput: Wejście
 • Pproductiontitle: Title for the energy production field
 • Pproduction: Energy production

Energy

 • euinput: Maximum input of EU/t. Include only the number.
 • euuse: EU consumption in EU/t. Include only the number.
 • euusetool: EU consumption in EU per use (only used on tools that use EU per use). Include only the number.
 • eustorage: EU storage in EU. Include only the number.
 • euoutput: Maximum output of EU/t. Include only the number.
 • euproduction: EU production in EU/t. Include only the number.
 • eutraversing: Maximum energy traversing - only for cables. Include only the number.
 • huinput: Maximum IndustrialCraft 2 heat input per tick.
 • huuse: hU consumption per tick.
 • huoutput: Maximum output of hU/t.
 • huproduction: Heat production in hU/t.
 • hutraversing: Maximum heat energy traversing the cable.
 • kuinput: Maximum IndustrialCraft 2 rotation energy per tick.
 • kuuse: Kinetic energy consumption per tick.
 • kuoutput: Maximum output of kU/t
 • kuproduction: Kinetic energy production in kU/t.
 • kutraversing: Maximum kinetic energy traversing the cable.
 • gtsteamstorage: Maximum liters of steam that it can hold - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtsteamusage: Liters of steam that is used by it per tick - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtsteamproduction: How many liters of steam it makes per tick - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gteustorage: How much EU it can hold - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gteuusage: How much EU is used by it per tick - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gteuproduction: How much EU is produced by it per tick - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtvoltagein: Maximum EU voltage that can be put into it - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtvoltageout: Maximum EU voltage that can be output - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtamperage: Maximum EU amperage - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtloss: Loss/meter/amperage - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtheatlimit: Maximum heat that it can take in Kelvin - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtfluidcapacity: Maximum liters that it can hold - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtitemcapacity: Maximum stacks of items it can hold - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtrouting: Routing value - for GregTech and its addons.
 • gtefficiency: Fuel efficiency - for GregTech and its addons.
 • rccharge: Railcraft energy storage. Include only the number.
 • rcloss: How much energy is lost per tick - for Railcraft and its addons. Include only the number.
 • rocpower: Required amount of power - for RotaryCraft and its addons. Include only the number.
 • roctorque: Required torque - for RotaryCraft and its addons. Include only the number.
 • rocspeed: Required speed - for RotaryCraft and its addons. Include only the number.
 • mjinput: Maximum input of MJ/t. Include only the number.
 • mjuse: MJ consumption in MJ/t. Include only the number.
 • mjstorage: MJ storage in MJ. Include only the number.
 • mjoutput: Maximum output of MJ/t. Include only the number.
 • mjproduction: MJ production in MJ/t. Include only the number.
 • mjtraversing: Maximum energy traversing - only for pipes. Include only the number.
 • cfinput: Maximum input of CF/t. Include only the number.
 • cfuse: CF consumption in CF/t. Include only the number.
 • cfstorage: CF storage in CF. Include only the number.
 • cfoutput: Maximum output of CF/t. Include only the number.
 • cfproduction: CF production in RF/t. Include only the number.
 • cftraversing: Maximum energy traversing in CF/t - only for conduits. Include only the number.
 • rfinput: Maximum input of RF/t. Include only the number.
 • rfuse: RF consumption in RF/t. Include only the number.
 • rfstorage: RF storage in RF. Include only the number.
 • rfoutput: Maximum output of RF/t. Include only the number.
 • rfproduction: RF production in RF/t. Include only the number.
 • rfloss: RF loss in RF/t. Include only the number.
 • rftraversing: Maximum energy traversing in RF/t - only for conduits. Include only the number.
 • tinput: Maximum input of T/t. Include only the number.
 • tuse: Tesla consumption in T/t. Include only the number.
 • tstorage: Tesla storage. Include only the number.
 • toutput: Maximum output of T/t. Include only the number.
 • tproduction: Tesla production in T/t. Include only the number.
 • ttraversing: Maximum energy traversing in T/t - only for conduits/wires/whatnot. Include only the number.
 • fspsuuse: Steam unit consumption in SU/use. Include only the number.
 • fspsutick: Steam unit consumption in SU/tick. Include only the number.
 • fspsteamstorage: Steam storage in SU. Include only the number.
 • emc: EMC value of the item. Include only the number.
 • emcstorage: How much EMC the item can hold. This is mostly relevant for Equivalent Exchange Klein Stars. Include only the number.
 • emcproduction: How much EMC the item or block will create per second. Include only the number.
 • aeuse: Arcane Energy cost per use. Include only the number.

Technical

 • registryname: This thing's registry name. This is not necessarily identical to its unlocalized name.
 • unlocalizedname: This thing's unlocalized name. This is not necessarily identical to its registry name.
 • oredictname: The oredictionary name for this item.
 • firstappearance: The version string that the item first appeared in.
 • lastappearance: The version string that the item last appeared in.
 • exp: Exp you gain from mining or smelting it.
 • flowspeed: The flow speed of liquids in m/s.
 • speed: The walk speed of the player character when on or in it.

Przykłady

KodWynik
{{Infobox
|name=Sand
|image=Block Sand.png
|imageicon={{Gc|mod=V|dis=false|Oak Wood Planks}}{{Gc|mod=OB|dis=false|Elevator}}{{O|blockCopper}}
|mod=Industrial Craft
|type=block
|lore=A block of sand.
|blastresistance=2.5
|hardness=0.5
|hunger={{Shanks|2|0.5}}
|effects={{Effect|Hunger|200|0|75}}
|cookable=Yes
|armorrating=5.5
|damage=9.5
|durability=350
|mininglevel=1
|flammable=No
|storage=1000
|lstorage=1000
|heatf=32
|heatc=0
|upgrades={{Gc|mod=V|dis=false|Sandstone}}
|prevtier={{Gc|mod=V|dis=false|Cobblestone}}
|nexttier={{Gc|mod=V|dis=false|Chiseled Sandstone}}
|euinput=32
|euuse=32
|euusetool=50
|euoutput=8
|eustorage=40,000
|euproduction=128
|eutraversing=16
|mjinput=32
|mjuse=32
|mjoutput=8
|mjstorage=60,000
|mjproduction=1~6
|mjtraversing=48
|rfinput=32
|rfuse=32
|rfoutput=8
|rfstorage=60,000
|rfproduction=16
|rfloss=10
|rftraversing=48
|fspsuuse=6
|fspsutick=50000000
|fspsteamstorage=14
|datavalue=0 Sand
|oredictname=sand
|firstappearance=Classic 0.0.14a
|lastappearance=x.y.z
|exp=Smelted: 0.1
|flowspeed=2
|speed=3
}}
Sand
Block Sand.pngModIndustrial Craft
TypSolidny blok
Tooltip textA block of sand.
Properties
Blast resistance2.5
Twardość0.5
Odnowiony Głód
Shanks.pngShanks.pngShanks.png
Efekty
Nadający się do gotowaniaYes
Armor rating5.5 (Armor.svgArmor.svgHalf Armor.svg)
Obrażenia9.5
Wytrzymałość350
Poziom kopania1
FlammableNo
Storage1000
Liquid storage1000 mB
Ciepło (C)0 ºC
Ciepło (F)32 ºF
Ulepszenia

Poprzedni poziom
Następny poziom
Energia
Max EU input32 EU na tick
EU use32 EU na tick
EU use50 EU/use
EU storage40,000 EU
Max EU output8 EU na tick
Produkcja EU128 EU na tick
EU traversing16 EU na tick
Max MJ input32 MJ na tick
MJ na użycie32 MJ na tick
MJ storage60,000 MJ
Max MJ output8 MJ na tick
MJ production1~6 MJ na tick
MJ traversing48 MJ na tick
Max RF input32 RF na tick
RF use32 RF na tick
RF storage60,000 RF
Max RF output8 RF na tick
RF production16 RF na tick
RF loss10 RF na tick
RF traversing48 RF na tick
Steam usage default6 SU na użycie
Steam usage default50000000 SU na tick
Steam storage default14 SU
Technical details
Ore dictionary namesand
First appearanceClassic 0.0.14a
Last appearancex.y.z
ExperienceSmelted: 0.1
Flow speed2 m na sekundę
Player speed3
Nieokreślony parametr: datavalue

Template:Doc/End/pl