Padron:Infobox

From Feed The Beast Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Template:Infobox and the translation is 100% complete.

!!! Problem with Module:Infobox/strings or a translation thereof. Fallbacks used for: {docLead, parameters, parameterLead, errSectionLocation, errCellLocation, maxImageSize, imageParameters, nameorname, imagedoc, switchdoc, examples, exampleCode, exampleResult}. Missing strings: {}. Please inform a translation admin as the translation markings probably need updating. !!!

Template-info.png Documentation
Lua logo.svg Ginagamit ng padrong ito ang Module:Infobox, na may datos na nakalagay sa Module:Infobox/thing.
Ang mga ito ay nakasulat sa Lua. Mangyaring tingnan ang wikipedia:wp:Lua at mw:Extension:Scribunto upang matuto nang higit pa.
This template is used to create an info box that aligns to the right side of the article it is embedded in. Ito para mga bagay, mga bloke, at katulad bagay.

Parameters

:A blank infobox is provided on the right for quicker reference, the infobox will be collapsed on actual articles.
{{{name}}}
[[File:{{{blockimage}}}|260px|frameless]]
{{{iconimage}}}
Mod{{{mod}}}
Type{{{type}}}
Salitang tooltip{{{lore}}}
Mga kailangan module{{{module}}}
Kimiko composisyon{{{chemcomp}}}
Mga Bisa
Resistance sa putok{{{blastresistance}}}
Timpla{{{hardness}}}
Luminance{{{luminance}}}
Burn time{{{burntime}}}
Yung Balik{{{foodpoints}}}
Saturation{{{saturation}}}
{{{hunger}}}
Mga Effect{{{effects}}}
Alcohol{{{alcohol}}}
Caffeine{{{caffeine}}}
Dehydration{{{dehydration}}}
Sugar{{{sugar}}}
Fat{{{fat}}}
Cookable{{{cookable}}}
Mga puntos ng kalusugan{{{hp}}}
Armor points{{{ap}}}
Rating ng pansangga{{Armor|{{{armorrating}}}}}
Armor toughness{{{toughness}}}
Pinsala{{{damage}}}
Speed{{{aspeed}}}
Durability{{{durability}}}
Enchantability{{{enchantability}}}
Kapantayang mag-mining{{{mininglevel}}}
Mining speed{{{miningspeed}}}
Stackable{{{stackable}}}
Flammable{{{flammable}}}
Storage{{{storageslots}}}
Storage ng likido{{{lstorage}}}
Init (C){{{heatc}}}
Init (F){{{heatf}}}
TC3 Aspects{{{tc3aspects}}}
TC4 Aspects{{{tc4aspects}}}
TC5 Aspects{{{tc5aspects}}}
TC6 Aspects{{{tc6aspects}}}
Halagang DecoCraft
Luad{{{decoclay}}}
Pula{{{decored}}}
Asul{{{decoblue}}}
Berde{{{decogreen}}}
Mga Upgrade
{{{upgrades}}}
Bago tier{{{prevtier}}}
Sumusunod tier{{{nexttier}}}
{{{1inputtitle}}}{{{1input}}}
{{{1usetitle}}}{{{1use}}}
{{{1storagetitle}}}{{{1storage}}}
{{{1outputtitle}}}{{{1output}}}
{{{1productiontitle}}}{{{1production}}}
{{{2inputtitle}}}{{{2input}}}
{{{2usetitle}}}{{{2use}}}
{{{2storagetitle}}}{{{2storage}}}
{{{2outputtitle}}}{{{2output}}}
{{{2productiontitle}}}{{{2production}}}
{{{3inputtitle}}}{{{3input}}}
{{{3usetitle}}}{{{3use}}}
{{{3storagetitle}}}{{{3storage}}}
{{{3outputtitle}}}{{{3output}}}
{{{3productiontitle}}}{{{3production}}}
{{{4inputtitle}}}{{{4input}}}
{{{4usetitle}}}{{{4use}}}
{{{4storagetitle}}}{{{4storage}}}
{{{4outputtitle}}}{{{4output}}}
{{{4productiontitle}}}{{{4production}}}
{{{5inputtitle}}}{{{5input}}}
{{{5usetitle}}}{{{5use}}}
{{{5storagetitle}}}{{{5storage}}}
{{{5outputtitle}}}{{{5output}}}
{{{5productiontitle}}}{{{5production}}}
Enerhiya
Mag-ukol max EU{{{euinput}}}
EU paggamit{{{euuse}}}
EU paggamit{{{euusetool}}}
Storage ng EU{{{eustorage}}}
Mag-alis max EU{{{euoutput}}}
Producsyong EU{{{euproduction}}}
EU na ilipat{{{eutraversing}}}
Mag-ukot init{{{huinput}}}
Paggamit init{{{huuse}}}
Mag-alis max init{{{huoutput}}}
Producsyong init{{{huproduction}}}
Init na ilipat{{{hutraversing}}}
Mag-ulok ng kinetic{{{kuinput}}}
Paggamit kinetic kapangyarihin{{{kuuse}}}
Mag-alis ng kinetic max{{{kuoutput}}}
Producsyong kinetic kapangyarihin{{{kuproduction}}}
Kinetic kapangyarihin na ilipat{{{kutraversing}}}
Storage ng singaw{{{gtsteamstorage}}}
Paggamit ng singaw{{{gtsteamusage}}}
Producsyong singaw{{{gtsteamproduction}}}
Storage ng kapangyarihin{{{gteustorage}}}
Paggamit ng kapangyarihin{{{gteuusage}}}
Producsyong kapangyarihin{{{gteuproduction}}}
Mag-ulok ng voltage{{{gtvoltagein}}}
Voltage out{{{gtvoltageout}}}
Max amperage{{{gtamperage}}}
Loss/meter/amp{{{gtloss}}}
Heat limit{{{gtheatlimit}}}
Fluid capacity{{{gtfluidcapacity}}}
Item capacity{{{gtitemcapacity}}}
Routing value{{{gtrouting}}}
Fuel efficiency{{{gtefficiency}}}
Charge storage{{{rccharge}}}
Energy loss{{{rcloss}}}
Required power{{{rocpower}}}
Required torque{{{roctorque}}}
Required speed{{{rocspeed}}}
Max MJ input{{{mjinput}}}
MJ use{{{mjuse}}}
MJ storage{{{mjstorage}}}
Max MJ output{{{mjoutput}}}
MJ production{{{mjproduction}}}
MJ traversing{{{mjtraversing}}}
Max CF input{{{cfinput}}}
CF use{{{cfuse}}}
CF storage{{{cfstorage}}}
Max CF output{{{cfoutput}}}
CF production{{{cfproduction}}}
CF traversing{{{cftraversing}}}
Max RF input{{{rfinput}}}
RF use{{{rfuse}}}
RF storage{{{rfstorage}}}
Max RF output{{{rfoutput}}}
RF production{{{rfproduction}}}
RF loss{{{rfloss}}}
RF traversing{{{rftraversing}}}
Max Tesla input{{{tinput}}}
Tesla use{{{tuse}}}
Tesla storage{{{tstorage}}}
Max Tesla output{{{toutput}}}
Tesla production{{{tproduction}}}
Tesla traversing{{{ttraversing}}}
Steam usage default{{{fspsuuse}}}
Steam usage default{{{fspsutick}}}
Steam storage default{{{fspsteamstorage}}}
EMC value{{{emc}}}
EMC storage{{{emcstorage}}}
EMC creation{{{emcproduction}}}
Arcane Energy cost{{{aeuse}}}
Technical details
Registry name{{{registryname}}}
Unlocalized name{{{unlocalizedname}}}
Ore dictionary name{{{oredictname}}}
First appearance{{{firstappearance}}}
Last appearance{{{lastappearance}}}
Experience{{{exp}}}
Flow speed{{{flowspeed}}}
Player speed{{{speed}}}

Basic

 • name: Magropakita ang titulo sa ang tuktok ng infobox.
 • blockimage or image: Ang miraki marawan. Use the complete filename, like "Block sand.png".
 • iconimage or imageicon: Ang marawang icon. Gumamamit {{Gc}} o {{O}}.
 • mod: Ang mod na ng bagay ay na. Lagi mag-refer sang pangunahin pahinang mod. Di pakigamit mga bilang version para "Flaxbeard's Steam Power 0.28.0"; gumamamit lang yung normal pangalang. (Magro-detect pahina at wika, at magro-link sa yung wika)
 • type: Ang type ng bagay. Can be any of the following. Anything else will add the page to a list of pages with type errors.
  • armor: Pansangga
  • aspect: Aspect
  • bauble: Bauble
  • block or oblock or sblock: Bloke
  • book: Libro
  • cable: Kable
  • command: Command
  • component: Bahagi
  • cover: Takip
  • crop: Halaman
  • dimension: Mundo
  • enchant: Enchantment
  • entity: Entity
  • flower: Bulaklak
  • fmob: Magkasundo higante
  • food: Pagkain
  • hmob: Galit higante
  • hull: Hull ng Ang Mga Kalesang Steve
  • item: Bagay
  • landmark: Tanda
  • liquid or fluid: Likido
  • machine: Makina
  • mechanic: Mekaniko
  • mob: Higante
  • module: Module ng Ang Mga Kalesang Steve
  • multiblock structure: Gusaling mga marami bloke
  • nmob: Dati higante
  • pipe: Tubo
  • ritual: Pagdiriwang Magic
  • seed: Buto
  • tblock: Malinaw bloke
  • tentity: Tile entity
  • tool: Tool
  • upgrade: Upgrade ng Ang Mga Kalesang Steve
  • wand: Baton
  • weap or weapon: Armas
 • lore: Magpakita mas kaalamang tooltip ng bagay sa huwego. Kung may kolor sa-huwegong tooltip, kung gayon dapat magsama sa ito parameter sang {{Color|Kolor}} padron. Sa ang Minecraft Wiki pwede tumuklas mga kolor kadalasan na gumamit.
 • module: Kailangan mga module para yun bagay ay lagap sa yon mod. Mga alinman halimbawang mga mod sa mga module ay RedPower 2, Project Red, at Railcraft.
 • chemcomp: Ang Kimiko Composisyong yung bagay.
 • blastresistance: Ang resistance sa mga putok na yung bloke may. Sumumaklaw ang tangi bilang.
 • hardness: Ang timplang yung bloke.
 • luminance: The luminance value provided by the block or fluid. Include only the number.
 • burntime: The burn time value provided by the item. Include only the number.
 • foodpoints: Ang mga puntos ng pagkain na balik yung pagkain. Magsamuma ito sa tangi pagkain.
 • saturation: The saturation the food regenerates. Add this only to food.
 • hunger: The foodpoints and the saturation the food restores. Be sure to use {{Shanks}}. Add this only to food.
 • effects: Listahan ng mga epekto ng pagkain/inumin iyong magbigay. Gamitin ang {{Effect}}.
 • alcohol: GregTech 6 alcohol value.
 • caffeine: GregTech 6 caffeine value.
 • dehydration: GregTech 6 dehydration value.
 • sugar: GregTech 6 sugar value.
 • fat: GregTech 6 fatvalue.
 • cookable: Kung ang bagay pwede luluto (pagkain).
 • hp: Ang halaga ng puntos ng buhay (hp) na mayroon ang isang entity.
 • ap: The amount of armor points (ap) that the entity has.
 • armorrating: Ang marka ng baluti. Dagdagan lamang ito sa baluti. Isama lamang ang numero, dahil ito ay makakaapekto sa {{Armor}}.
 • toughness: The toughness rating of the armor. Add this only to armor.
 • damage: Ang pinsala ng armas (isang puso ay dalawang pinsala, kalahating puso ay isang pinsala). Dagdagan lamang ito sa mga armas.
 • aspeed: The weapon's attack speed (added in Minecraft 1.9). Add this only to weapons
 • durability: Ang durability ng yung tool o pansangga. Magsumuma ito tangi sa mga tool at pansangga.
 • enchantability: The enchantability, or how powerful enchantments will be, for this armor or tool.
 • mininglevel: Yung kapantayang mag-mining ng piko (kahoy, bato, bakal, etc...).
 • miningspeed: The pick's mining speed.
 • stackable: Kung yung bloke/bagay ay stackable.
 • flammable: Kung yung bloke/bagay ay flammable (pwede masunog).
 • storageslots or storage: Ang storage ng yung bagay - Ito parameter dî magsuma "mga cell" o "mga stack" pagkatapos ng text sa parameter.
 • lstorage: Ang maximum storage ng mga likidong yung bagay sa mB. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • heatc: Ang maximum capacity ng init ng yung bagay sa C (Celsius). Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • heatf: Ang maximum capacity ng init ng yung bagay sa F (Fahrenheit). Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • tc3aspects: The Aspects added by Thaumcraft 3 to this object.
 • tc4aspects: The Aspects added by Thaumcraft 4 to this object.
 • tc5aspects: The Aspects added by Thaumcraft 5 to this object.
 • tc6aspects: The Aspects added by Thaumcraft 6 to this object.

DecoCraft costs

 • decoclay: Ang halagang luad para ang bagay. Gumamit ng DecoCraft.
 • decored: Ang halagang pula para ang bagay. Gumamit ng DecoCraft.
 • decoblue: Ang halagang asul para ang bagay. Gumamit ng DecoCraft.
 • decogreen: Ang halagang berde para ang bagay. Gumamit ng DecoCraft.

Upgrades

 • upgrades: Mga Upgrade na pwede mag-ukol sang makina.
 • prevtier: Bago tier ng yung bagay, tool o makina.
 • nexttier: Sumusunod tier ng yung bagay, tool o makina.

You can also add more input/use/output/storage sections with Ptype and Ptypetitle, where P can be a number between 1 and 5.

 • Pinputtitle: Title for the input field
 • Pinput: Input
 • Pusetitle: Title for the energy use field
 • Puse: Energy use
 • Pstoragetitle: Title for the energy storage field
 • Pstorage: Energy storage
 • Poutputtitle: Title for the output field
 • Poutput: Output
 • Pproductiontitle: Title for the energy production field
 • Pproduction: Energy production

Energy

 • euinput: Mag-ukol maximum sa EU/t. Sumumuklaw tangi ang bilang.
 • euuse: EU na kunsumo sa EU/t. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • euusetool: Kunsumong EU sa EU para paggamit (tangi paggamit para mga tool na paggamit EU para paggamit). Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • eustorage: Storage ng EU sa EU. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • euoutput: Mag-alis maximum sa EU/t. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • euproduction: Producsyiong EU sa EU/t. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • eutraversing: Maximum kapangyarihan na ilipat - tangi para mga kable. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • huinput: Maximum init ng IndustrialCraft 2 na ay mag-ukot para tick.
 • huuse: Kunsumong hU para tick.
 • huoutput: Mag-alis ng maximum hU/t.
 • huproduction: Producsyong init sa hU/t.
 • hutraversing: Maximum kapangyarihang init na ilipat sang kable.
 • kuinput: Maximum kapangyarihing rotation ng IndustrialCraft 2 para tick.
 • kuuse: Kinetic kapangyarihin na paggamit para tick.
 • kuoutput: Mag-alis maximum ng kU/t
 • kuproduction: Producsyong kinetic kapangyarihin sa kU/t.
 • kutraversing: Kinetic kapangyarihin na ilipat maximum sa ng kable.
 • gtsteamstorage: Magkano mga litrong singaw na puwede maglaman - para GregTech at nila mga addons. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • gtsteamusage: Magkano mga litrong singaw na paggamit para tick - para GregTech at nila mga addons. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • gtsteamproduction: Magkano mga litrong singaw na gawa para tick - para GregTech at nila mga addons. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • gteustorage: Magkano ang EU na puwede maglaman - para GregTech at nila mga addons. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • gteuusage: Magkano ang EU na paggamit para tick - for GregTech at nila mga addons. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • gteuproduction: Magkano ang EU na gawa para tick - for GregTech at nila mga addons. Sumumaklaw tangi ang bilang.
 • gtvoltagein: Maximum EU voltage that can be put into it - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtvoltageout: Maximum EU voltage that can be output - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtamperage: Maximum EU amperage - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtloss: Loss/meter/amperage - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtheatlimit: Maximum heat that it can take in Kelvin - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtfluidcapacity: Maximum liters that it can hold - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtitemcapacity: Maximum stacks of items it can hold - for GregTech and its addons. Include only the number.
 • gtrouting: Routing value - for GregTech and its addons.
 • gtefficiency: Fuel efficiency - for GregTech and its addons.
 • rccharge: Railcraft energy storage. Include only the number.
 • rcloss: How much energy is lost per tick - for Railcraft and its addons. Include only the number.
 • rocpower: Required amount of power - for RotaryCraft and its addons. Include only the number.
 • roctorque: Required torque - for RotaryCraft and its addons. Include only the number.
 • rocspeed: Required speed - for RotaryCraft and its addons. Include only the number.
 • mjinput: Maximum input of MJ/t. Include only the number.
 • mjuse: MJ consumption in MJ/t. Include only the number.
 • mjstorage: MJ storage in MJ. Include only the number.
 • mjoutput: Maximum output of MJ/t. Include only the number.
 • mjproduction: MJ production in MJ/t. Include only the number.
 • mjtraversing: Maximum energy traversing - only for pipes. Include only the number.
 • cfinput: Maximum input of CF/t. Include only the number.
 • cfuse: CF consumption in CF/t. Include only the number.
 • cfstorage: CF storage in CF. Include only the number.
 • cfoutput: Maximum output of CF/t. Include only the number.
 • cfproduction: CF production in RF/t. Include only the number.
 • cftraversing: Maximum energy traversing in CF/t - only for conduits. Include only the number.
 • rfinput: Maximum input of RF/t. Include only the number.
 • rfuse: RF consumption in RF/t. Include only the number.
 • rfstorage: RF storage in RF. Include only the number.
 • rfoutput: Maximum output of RF/t. Include only the number.
 • rfproduction: RF production in RF/t. Include only the number.
 • rfloss: RF loss in RF/t. Include only the number.
 • rftraversing: Maximum energy traversing in RF/t - only for conduits. Include only the number.
 • tinput: Maximum input of T/t. Include only the number.
 • tuse: Tesla consumption in T/t. Include only the number.
 • tstorage: Tesla storage. Include only the number.
 • toutput: Maximum output of T/t. Include only the number.
 • tproduction: Tesla production in T/t. Include only the number.
 • ttraversing: Maximum energy traversing in T/t - only for conduits/wires/whatnot. Include only the number.
 • fspsuuse: Steam unit consumption in SU/use. Include only the number.
 • fspsutick: Steam unit consumption in SU/tick. Include only the number.
 • fspsteamstorage: Steam storage in SU. Include only the number.
 • emc: EMC value of the item. Include only the number.
 • emcstorage: How much EMC the item can hold. This is mostly relevant for Equivalent Exchange Klein Stars. Include only the number.
 • emcproduction: How much EMC the item or block will create per second. Include only the number.
 • aeuse: Arcane Energy cost per use. Include only the number.

Technical

 • registryname: This thing's registry name. This is not necessarily identical to its unlocalized name.
 • unlocalizedname: This thing's unlocalized name. This is not necessarily identical to its registry name.
 • oredictname: The oredictionary name for this item.
 • firstappearance: The version string that the item first appeared in.
 • lastappearance: The version string that the item last appeared in.
 • exp: Exp you gain from mining or smelting it.
 • flowspeed: The flow speed of liquids in m/s.
 • speed: The walk speed of the player character when on or in it.

Examples

Code Result
{{Infobox
|name=Sand
|image=Block Sand.png
|imageicon={{Gc|mod=V|dis=false|Oak Wood Planks}}{{Gc|mod=OB|dis=false|Elevator}}{{O|blockCopper}}
|mod=Industrial Craft
|type=block
|lore=A block of sand.
|blastresistance=2.5
|hardness=0.5
|hunger={{Shanks|2|0.5}}
|effects={{Effect|Hunger|200|0|75}}
|cookable=Yes
|armorrating=5.5
|damage=9.5
|durability=350
|mininglevel=1
|flammable=No
|storage=1000
|lstorage=1000
|heatf=32
|heatc=0
|upgrades={{Gc|mod=V|dis=false|Sandstone}}
|prevtier={{Gc|mod=V|dis=false|Cobblestone}}
|nexttier={{Gc|mod=V|dis=false|Chiseled Sandstone}}
|euinput=32
|euuse=32
|euusetool=50
|euoutput=8
|eustorage=40,000
|euproduction=128
|eutraversing=16
|mjinput=32
|mjuse=32
|mjoutput=8
|mjstorage=60,000
|mjproduction=1~6
|mjtraversing=48
|rfinput=32
|rfuse=32
|rfoutput=8
|rfstorage=60,000
|rfproduction=16
|rfloss=10
|rftraversing=48
|fspsuuse=6
|fspsutick=50000000
|fspsteamstorage=14
|datavalue=0 Sand
|oredictname=sand
|firstappearance=Classic 0.0.14a
|lastappearance=x.y.z
|exp=Smelted: 0.1
|flowspeed=2
|speed=3
}}

!!! Problem with Module:Infobox/strings or a translation thereof. Fallbacks used for: {errSectionLocation, errCellLocation, maxImageSize, imageParameters, badParameterName}. Missing strings: {}. Please inform a translation admin as the translation markings probably need updating. !!!

Sand
Block Sand.pngModIndustrial Craft
TypeBloke
Salitang tooltipA block of sand.
Mga Bisa
Resistance sa putok2.5
Timpla0.5
Restored Hunger
Shanks.pngShanks.pngShanks.png
Mga Effect
CookableYes
Rating ng pansangga5.5 (Armor.svgArmor.svgHalf Armor.svg)
Pinsala9.5
Durability350
Kapantayang mag-mining1
FlammableNo
Storage1000
Storage ng likido1000 mB
Init (C)0 ºC
Init (F)32 ºF
Mga Upgrade

Bago tier
Sumusunod tier
Enerhiya
Mag-ukol max EU32 EU/t
EU paggamit32 EU/t
EU paggamit50 EU/use
Storage ng EU40,000 EU
Mag-alis max EU8 EU/t
Producsyong EU128 EU/t
EU na ilipat16 EU/t
Max MJ input32 MJ/t
MJ use32 MJ/t
MJ storage60,000 MJ
Max MJ output8 MJ/t
MJ production1~6 MJ/t
MJ traversing48 MJ/t
Max RF input32 RF/t
RF use32 RF/t
RF storage60,000 RF
Max RF output8 RF/t
RF production16 RF/t
RF loss10 RF/t
RF traversing48 RF/t
Steam usage default6 SU/paggamit
Steam usage default50000000 SU/t
Steam storage default14 SU
Technical details
Ore dictionary namesand
First appearanceClassic 0.0.14a
Last appearancex.y.z
ExperienceSmelted: 0.1
Flow speed2 m/s
Player speed3
Unrecognised parameter: datavalue

Template:Doc/End/tl