User:Xbony2/backups/BuildCraft/sr

From Feed The Beast Wiki
Jump to: navigation, search

!!! Problem with Module:Infobox/strings or a translation thereof. Fallbacks used for: {loadFailure, informTranslationAdmin}. Missing strings: {}. Please inform a translation admin as the translation markings probably need updating. !!!

!!! Couldn't load module: Module:Infobox/mod/sr Please inform a translation admin as the translation markings probably need updating.

package.lua:80: module 'Module:Infobox/mod/sr' not found !!!


Buildcraft je mod koji koristi mašine da bi kopao resurse, da bi sastavio stvari, i da sortira resurse. Takođe ima mašine koje prave strukture bazirane na nacrtima. Ovaj mod takođe sadrži cevi za prenošenje Transport Pipe, Fluid Pipe i Kinesis Pipe.

BuildCraft mašine se pokreću novim tipom energije, Minecraft julima (MJ), i tri nova motora mogu da prave ovu energiju: Redstone Engine, Stirling Engine i Combustion Engine. Takodje postoje i ostali modovi kao što su Thermal Expansion,Forestry i Railcraft koji dodaju nove motore u igru, npr. Električni motor koji konvertuje IndustrialCraft 2 snagu (EU) u BuildCraft snagu. Takođe, BuildCraft uvodi dve nove tečnosti, oil i fuel, da bi snabdevali povećanu količinu energije. Wrench (BuildCraft) je nova alatka za okretanje mašina i sistema za cevi.

Ukoliko je GregTech IC2 dodatak instaliran onda mnogo BuildCraft recepata postaju mnogo komplikovaniji i skuplji, posebno automatski kopač.

Vodiči[edit | edit source]

Getting Started (BuildCraft)

Spoljni Linkovi[edit | edit source]