User:Xbony2/backups/Diamond Transport Pipe/nl

From Feed The Beast Wiki
Jump to: navigation, search
Diamond Transport Pipe

ModBuildCraft
TypeOnbekende waarde
Niet erkende parameter: blockid

De Diamanten Transportbuis is een type sorteerbuis. Hij heeft 6 gekleurde uitvoerrichtingen (zwart, grijs, rood, blauw, groen en geel) waardoor items gefilterd kunnen worden m.b.v. een configureerbare GUI. Maximaal 9 items kunnen gefilterd worden per kleur.

Recept[edit | edit source]

{{Cg/Crafting Table |A2={{G|Diamond}} |B2={{G|Glass}} |C2={{G|Diamond}} |O={{G|Diamond Transport Pipe|2=8}} }}

Gebruik[edit | edit source]

The Diamond Pipe sorting items from a quarry

In een typisch sorteersysteem komen items vanuit 1 richting/kleur en worden gesorteerd door de andere 5 richtingen/kleuren. In het voorbeeld rechts komen items uit de groeve binnen via de blauwe zijde en worden gesorteerd via de grijze, gele en rode zijden.

The Diamond Pipe GUI with item filters

Rechtsklik op de diamanten transportbuis om de GUI te bekijken. Plaats items in de kleur die aangeeft welke richting ze op moeten worden gesorteerd. In het voorbeeld wordt zand gesorteerd via de grijze zijde, keisteen via de rode zijde en vuil via de gele zijde.

Een open kleur (dit betekent een kleur zonder itemfilter) zal alle ongefilterde items doorlaten in die richting. Als een item voorbij komt dat niet in een filter zit en er zijn geen open kleuren dan zal het item uit het buizensysteem worden gegooid.

Meerdere diamanten transportbuizen kunnen aan elkaar verbonden worden om als zodanig een uitgebreid sorteernetwerk te maken. Laat één kleur open voor de invoer en één voor ongefilterde items zodat deze de volgende diamanten transportbuis in kunnen gaan om verder gesorteerd te worden.