Join The Fan Lab, a private Fandom research community for users in the US and UK where you will be asked to share your opinions on all things gaming and entertainment! Click here to see if you qualify

Waterproof Pipe/nl

From Feed The Beast Wiki
Jump to: navigation, search

Waterdichte Transportbuizen zijn een type buis van BuildCraft die vloeistoffen transporteren. Op eenzelfde manier transporteren transportbuizen items en energietransportbuizen energie. Deze buizen worden gemaakt door transportbuizen te combineren met Pipe Sealant. Diamanten en obsidiaan transportbuizen hebben geen waterdichte equivalenten.

Verschillende soorten vloeistoffen kunnen niet samen in een buis. Echter, als 2 pompen 2 verschillende soorten vloeistof rondpompen en er is een lege buis nadat 1 van de vloeistoffen erdoor is gegaan dan kan de 2e vloeistof in die lege buis worden gepompt. Wanneer die 2 vloeistoffen een tank bereiken zullen ze zich scheiden en elk een leeg block innemen in de tank als daar plaats voor is. Als er geen plaats is voor de 2e vloeistof dan zal deze terugvloeien en een opstopping in de buis veroorzaken.

Liquids separating in a tank
Pipe Function Notes

Houten Waterdichte transportbuis
Maakt het mogelijk om vloeistoffen uit een opslagtank of inventaris te pompen. Heeft een motor of een Autarchic Gate nodig die is bevestigd aan de buis om vloeistof uit de inventaris te trekken. De snelheid hangt af van het type motor dat gebruikt wordt.

Keistenen Waterdichte transportbuis
Standaard vloeistof transportbuis. Sluit niet aan op Stenen Waterdichte Transportbuizen.

Stenen Waterdichte transportbui
Standaard vloeistof transportbuis. Heeft Steen nodig. Sluit niet aan op Keistenen Waterdichte Transportbuizen.

IJzeren Waterdichte transportbuis
Maakt het mogelijk voor meerdere invoerbuizen om uit te voeren in één enkele richting. De richting die vloeistoffen op gaan kan worden aangepast m.b.v. een Moersleutel.

Gouden Waterdichte transportbuis
Kan meer vloeistof transporteren en doet dit sneller dan Keistenen en Stenen Waterdichte transportbuizen. -

Void Waterdichte transportbuis
Vernietigt vloeistoffen die erdoorheen gaan. -

Zandstenen Waterdicthe transportbuis
Sluit aan op andere soorten buizen maar niet op machines of inventarissen. Maakt het mogelijk dat Keistenen en Stenen Transportbuizen op elkaar aansluiten.

Smaragden Waterdichte transportbuis
?? ??